Testimonials

Kaderopleiding Palliatieve Zorg

Lees hoe deelnemers uit eerdere jaargangen de opleiding hebben ervaren.

Toen ik weet kreeg van de opleiding tot kaderarts palliatieve zorg, wist ik het meteen. Dit was de kans mijn diepgewortelde verlangen om multiproblematiek holistisch en effectief te benaderen. Als internist-oncoloog en zoon van een huisarts balanceerde ik steeds tussen behandelingsgericht en ziektegericht handelen. Door de opleiding te volgen heb ik een natuurlijke brug kunnen slaan en ben ik vooral veel van mezelf te weten gekomen. Hoe ik reageer op zorgvragen, hoe anderen mij zien, welk effect ik op mijn omgeving kan hebben. De opleiding heeft me vleugels gegeven, waarbij er naast de concrete veranderingen binnen mijn eigen handelen er ook sprake is van een rimpeleffect doorheen de bredere regio. Met een hoofd vol ideeën voor de toekomst mag ik me sinds de zomer trots kaderarts noemen. Een mooie bijvangst zijn de vele bijzondere gesprekken, prachtige mensen en mooie vriendschappen. Wat ben ik dankbaar voor de kans deze opleiding te mogen hebben
gevolgd.

Filip de Vos, internist-oncoloog, kaderarts palliatieve zorg

Als specialist ouderengeneeskunde merkte ik dat ik behoefte had aan het leren kennen van collega’s van andere specialismen die net als ik helemaal enthousiast werden van palliatieve zorg. De kaderopleiding heeft dit voor me mogelijk gemaakt! Het was ontzettend fijn om onder gelijkgestemden meer te leren over de verschillende facetten
van palliatieve zorg. Ik merk dat de kaderopleiding me verder heeft gebracht in het omgaan met complexe casuïstiek en me beter heeft leren werken met de verschillende domeinen van palliatieve zorg. Dit resulteert in mijn dagelijks werk in meer multidisciplinair werken in de palliatieve fase, zowel intramuraal als extramuraal. Ook heeft het deuren voor me geopend ten aanzien van het geven van onderwijs over dit prachtige onderwerp! 

Mariëlle Winters, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg

De opleiding was een cadeautje; inspirerend, motiverend en verdiepend, met topsprekers tijdens de opleidingsdagen. Ik kan nu nog betere palliatieve zorg verlenen en collega’s bijstaan. Tevens kan ik nu ook meer betekenen voor de palliatieve zorg in de regio en boven-regionaal, zowel organisatorisch als in kennisoverdracht. Ik gun iedereen zo’n complete opleiding.

Steven van Os, kaderhuisarts

De Kaderopleiding Palliatieve Zorg was voor mij echt een feestje. De opleiding geeft verdieping in de palliatieve zorg en heeft bijgedragen aan mijn professionele ontwikkeling. De opleiding maakt je enthousiast en zet je aan tot nieuwe ideeën en acties. De inspirerende en gezellige terugkomdagen brachten me in contact met mede-kaderartsen, waardoor ik niet alleen mijn eigen netwerk vergrootte, maar ook meer een waardevolle bijdrage kan leveren aan het regionale werk in de palliatieve zorg.

De opleiding heeft me zowel als dokter en als mens uitgedaagd, ik heb vele vaardigheden kunnen uitbreiden. Ik raad deze opleiding absoluut aan, aan iedereen die gepassioneerd is over palliatieve zorg en graag wil bijdragen aan de zorg voor mensen in hun laatste levensfase. Het was een fantastische ervaring!

Sanne Rothengatter, specialist ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg

Toen ik 2 jaar geleden mijn sollicitatie voor de kaderopleiding verstuurde, leek dit bijna een vanzelfsprekend vervolg op het pad dat ik als dokter was ingeslagen: ‘een dokter die zelden geneest, maar wel streeft naar optimaal comfort’. De opleiding bracht mij veel meer dan gedacht. Verdieping in de palliatieve zorg in de breedste zin van het woord; verbinding met professionals in het toch wat versnipperde zorglandschap; perspectief dat wat we doen al heel goed is en we nog beter kunnen doen als we het samen doen! Een aanrader voor iedereen die dit samen met ons ambieert!

Arjanne van Norel, anesthesioloog-pijnspecialist, kaderarts palliatieve zorg

De Kaderopleiding biedt een omgeving waarin kennis én netwerk wordt opgebouwd, wat
een vruchtbare basis is voor verdere samenwerking. Zorg voor palliatieve patiënten doe je immers samen met anderen. Zelf heb ik nu veel meer praktische kennis ter beschikking om mijn collega’s te kunnen helpen bij de zorg voor palliatieve patiënten. Ook heb ik inzicht verworven in hoe palliatieve zorg georganiseerd is en op welke manier kennis en samenwerking verbeterd kan worden. De KPZ heeft me gestimuleerd me in te zetten voor scholing aan anderen, voor uitgebreide samenwerking met andere zorgverleners en om mijn interesse voor het schrijven over palliatieve zorg op te pakken.

Rob van der Spruit, kaderhuisarts

Ga naar de inhoud