Praktische zaken

Kaderopleiding Palliatieve Zorg

Data

De 20 cursusdagen zijn verdeeld over 10 tweedaagse bijeenkomsten, telkens op donderdag en vrijdag.

2023

2-3 november

14-15 december

2024

1-2 februari

4-5 april

13-14 juni

12-13 september

14-15 november

2025

6-7 februari

10-11 april

19-20 juni

Locatie

De bijeenkomsten worden gehouden in Kontakt der Kontinenten, Amersfoortsestraat 20, 3769AS Soesterberg. Overnachtingen gedurende de Tweedaagsen zijn inbegrepen bij het cursusgeld en worden door de Kaderopleiding georganiseerd.

Accreditatie

De Kaderopleiding Palliatieve wordt geaccrediteerd voor in totaal 80 punten, verdeeld over twee jaar.

Diploma

Om het diploma te behalen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  1. Bijwonen van tenminste 16 van de 20 cursusdagen en het maken van een reflectieverslag over deze dagen.
  2. Uitwerken van alle 10 schriftelijke opdrachten. Acht hiervan moeten als voldoende beoordeeld worden.
  3. Voeren van 2 gesprekken als consulent, waarvan één op geluidsband en schrijven van een reflectie daarop.
  4. Verzorgen van een onderwijspresentatie en schrijven van een reflectie daarop.
  5. Volgen van een stage en maken van een verslag.
  6. Beschrijven, uitvoeren, evalueren van een kwaliteitsproject en maken van een verslag en een posterpresentatie.
  7. Bijhouden van een portfolio.
  8. Maken van een eindtoets.


De onderdelen 3 t/m 8 moeten als voldoende beoordeeld worden. In een aantal gevallen zal verlenging van de opleiding mogelijk zijn, zoals bij ziekte of zwangerschap. Een verzoek tot verlenging dient steeds schriftelijk met omschrijving van redenen gedaan te worden. Ook kunnen de stafdocenten een verlenging noodzakelijk achten om te kunnen voldoen aan de diplomavoorwaarden.

Registratie

De Kaderopleiding is zowel een NHG-kaderopleiding, als GERION-kaderopleiding. Huisartsen die het diploma van de kaderopleiding Palliatieve Zorg behaald hebben, kunnen zich registreren als kaderhuisarts bij het College van Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (CHBB).
Specialisten ouderengeneeskunde kunnen zich bij Verenso registreren als kaderarts. Voor sommige medische specialismen wordt momenteel aan het instellen van een register gewerkt.

Tijdsinvestering

Per jaar wordt 72 uur aan cursorisch onderwijs besteed tijdens de tweedaagse bijeenkomsten. De voorbereiding daarvan, de uitwerking van opdrachten en het uitvoeren van projecten kost daarnaast ongeveer 6 uur per week. Gemiddeld komt dit neer op ten minste 8 uur per week (dit aantal uren is inclusief de uren van de opleidingsdagen). Oud-deelnemers bevestigen dat rekening gehouden moet worden met een studiebelasting van een dag per week.

Kosten

De kosten voor de opleiding 2023-2025 bedraagt € 12.500,00. De kosten voor verblijf in het conferentieoord zijn hierbij inbegrepen. Het is mogelijk in 2 termijnen te betalen. U kunt dit aangeven op het aanmeldingsformulier. Bij niet-tijdige betaling kan de deelnemer de opleiding niet beginnen of voortzetten.

Ga naar de inhoud